No Picture
Nature

Folkemøter og ny E16

Under de nettbaserte folkemøtene som gjennomføres i forbindelse med planleggingen av den nye E16 har Galterud grenderåd kommet med flere spørsmål. Du kan lese spørsmålene og hva vi har fått til svar lengre ned.   […]

Ukategorisert

KORONA

Hei alle sambygdinger. På grunn av situasjonen med Koronaviruset har styret i Galterud grenderåd besluttet å innstille/utsette all møtevirksomhet inntil videre. Styret vil fortsatt ha noe kontakt for å håndtere saker som vi trenger å […]