Folkemøter og ny E16

Under de nettbaserte folkemøtene som gjennomføres i forbindelse med planleggingen av den nye E16 har Galterud grenderåd kommet med flere spørsmål. Du kan lese spørsmålene og hva vi har fått til svar lengre ned.

 

Spørsmål

I Granavollen erklæringen ble det gitt signaler om at det ikke skulle være bommer på sideveier til veier som bygges ned del finansiering fra bommer.

Vil Nye Veier etterleve denne føringen i planleggingen av E16 Kongsvinger – E6?

Svar

Hei, Føringene fra Stortinget er at sidevegsbom er unntaksvis, Nye Veier vil følge regelverket som gjelder til enhver tid. Stortinget må vedta en egen bompengefinansiering for veien.

 

Spørsmål

Bompenger.

Hvor stur andel av bygge kostanden for veien (i prosent) kan vi forvente at skal dekke gjennom bompenger?

Svar

Hei, Byggingen av denne veien skal finansieres med to kilder. Over statsbudsjettet og de årlige bevilgningene til Nye Veier, og gjennom bompenger. Innkreving av bompenger starter den dagen veien åpnes. Bommene skrues ned når veien er nedbetalt eller innen 15 år. Andelen bompenger i hele Nye Veier er på prosent.

 

Spørsmål

Det har tidligere vært en disputt mellom EU og Norske veimyndigheter om standarden på de deler av E16 som er bygget med fire felt mellom Kløfta-Nybakk og Slomarke-Kongsvinger. Vil dette innebære at disse veistrekningene må oppgraderes?

Svar

Hei, det vil som en del av prosjektet bli utredet behov for å oppgradere disse to parsellene med sikte på trafikksikkerhet og kapasitetsproblemer.

 

 

Spørsmål

I «konseptutredninger for Kongsvingerbanen – 2020» legges det opp til en økning på 100% i person- og godstransport på Kongsvingerbanen. Hvordan vil dette innvirke på trafikktallene for E16? Kan dette føre til en nedskalering av vegstandard til f.eks. tre felts vei mellom på deler av strekningen?

 Svar

Hei, Som del av konsekvensutredningen vil det kartlegges hvordan konkurranseflaten endres mellom jernbane og en eventuell ny E16. Det nye transportbehovet vil få frem hvilken veistandard som gir best samfunnsøkonomisk nytte.

Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*