Velkommen – Årsmøte Galterud grenderåd

Årsmøte / allmøte
Galterud Grenderåd

Furumoen tirsdag 16. april klokken 19.00

Alle beboere på Galterud ønskers velkommen til møtet. Det blir enkle servering.

Saksliste:

  1. Behandle rådets årsrapport
  2. Behandle regnskap
  3. Behandle eventuelle prosjektregnskaper
  4. Behandle og drøfte saker lagt fram av rådet
  5. Behandling og drøfte innkomne forslag
  6. Gjennomføre valg av personer til rådet (Jfr. §4)
  7. Opprette og bemanne arbeidsgrupper etter innstilling fra rådet.
  8. Allmøtet skal velge to revisorer som skal revidere grenderådets regnskap.
  9. Allmøte skal velge to personer bland de fremmøtte til å signer referatet fra møtet.

 

Hilsen styret

Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*