No Picture
Ukategorisert

Årsrapport 2023 Galterud grenderåd

Årsrapport 2023 Galterud grenderåd Rådet Rådet har i 2023 bestått av:   Direktevalgt Fra lag/foreninger Knut Enger (Leder) Galterud Idrettsforening –         Kirsten Skyrud (nestleder) Anita Johansen Bjørkhaug Galterud Samfunnslag –         Karl Arne Brustad Bente Elisabet […]

No Picture
Ukategorisert

Årsrapport 2022 – Galterud grenderåd

Årsrapport 2022 Galterud grenderåd   Rådet Rådet har i 2022 bestått av:   Direktevalgt Fra lag/foreninger Knut Enger (Leder) Galterud Idrettsforening –         Kirsten Skyrud (nestleder) Anita Johansen Bjørkhaug Galterud Samfunnslag –         Karl Arne Brustad Bente […]

No Picture
Ukategorisert

ÅRSMØTE GALTERUD GRENDERÅD

Det innkalles til årsmøte i Galterud grenderåd torsdag 1. juni klokka 19.00 på Furumoen. Ut over ordinære årsmøtesaker blir det orientering om status i saken om E16 og vindmølleanleggene på Galterud. I tillegg blir det […]

No Picture
Nature

Folkemøter og ny E16

Under de nettbaserte folkemøtene som gjennomføres i forbindelse med planleggingen av den nye E16 har Galterud grenderåd kommet med flere spørsmål. Du kan lese spørsmålene og hva vi har fått til svar lengre ned.   […]

Ukategorisert

KORONA

Hei alle sambygdinger. På grunn av situasjonen med Koronaviruset har styret i Galterud grenderåd besluttet å innstille/utsette all møtevirksomhet inntil videre. Styret vil fortsatt ha noe kontakt for å håndtere saker som vi trenger å […]