Ikke flertall på stortinget for regjeringens forslag om fjerne fritaksordningen i bommen på Siva.

Galterud grenderåd har de siste månedene jobbet for å unngå at beboerne på Galterud må betale bompenger for å kjøre til Kongsvinger. Det ser nå ut til at vi har lykkes med dette arbeidet. Etter flere møter og kontakt med representanter for flere politiske partier de siste ukene, ser det nå ut til at det ikke er flertall for regjeringens forslag.

Etter  planen skal Stortingen behandle forslaget fra regjeringen om endringer i bompengeopplegget i tilknytning til E16 den 15. juni. Regjeringens forslag innebærer bland annet at ordninger med «fribrikke» skulle opphøre. Skulle regjeringens forslag gått gjennom i Stortinget ville dette innebære et beboerne på Galterud måtte begynne å betale bompenger.

I følge Glåmdalen er forslaget Arbeiderpartiet vil legge fram i Stortinget 15. juni når bomopplegget skal vedtas, følgende:

  • Dagens frikortordning for rundt 400 kjøretøyer i Fulu/Galterud-området beholdes.
  • Tyngre kjøretøy/vogntog skal igjen betale full takst i bomstasjonene på sideveiene til E16.
  • For fv. 175 sør for Glomma beholdes ordningen med halv takst for personbiler.
  • For fv. 250 nord for Glomma blir det full takst også for personbiler, men med en maksgrense for betaling på 40 passeringer i måneden.
  • Bommen på fv. 250 flyttes ikke fra Fulu til Øiseth, og fylkesveien over Edsberg skiltes med gjennomkjøring forbudt for å unngå trafikklekkasje.

Galterud grenderåd primere ønske er at bomstasjonen flyttes fra SIVA til Fulu, men det viktigste er at innbyggerne slipper å betale bompenger for å ta nødvendige turer til Kongsvinger.

Galterud grenderåd har ovenfor politikerne presisert at fritaksordningen må bli en permanent ordning. Vi trenger ikke flere slike runder som dette.

 

 

Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*