No Picture
Nature

Folkemøter og ny E16

Under de nettbaserte folkemøtene som gjennomføres i forbindelse med planleggingen av den nye E16 har Galterud grenderåd kommet med flere spørsmål. Du kan lese spørsmålene og hva vi har fått til svar lengre ned.   […]