Dialogmøte mellom Nye Veier og Galterud grenderåd

Firefelts motorvei med 110 km/t

Oppsummering fra møtet

Her er en kort oppsummering fra dialogmøtet med Galterud grenderåd hadde med Nye Veier den 3/11
Deltakere:
  • Ordførerne i Kongsvinger og Sør-Odal deltok med folk fra sine administrasjoner.
  • Fra Nye Veier deltok en rekke personer (vi kommer tilbake til hvilke dette var når vi får referatet fra møtet).
  • Fra Galterud grenderåd (GG) var Kirsten, Tony, Roy og Knut til stede.
Som den eneste aktøren fikk GG dobbelt så lang tid til rådighet som andre grupper som har hatt i dialogmøter.
GG tok opp de forholdene som styret har drøftet og hatt meninger om. Flere av de punktene vi tok opp var ukjente for Nye Veier.
Møtet av konstruktiv og det var en fin tone mellom partene under hele møtet.
Møtet gikk så bra at Nye Veier og Rambøl ba om et nytt møte med oss. Dette for å utdype våre innspill og merknader nærmere. Dette blir et fysisk møte hvor vi kan møtes i samme rom for å kunne ha en mer inngående dialog.

Veien videre

GG ble oppfordret til å komme med forslag til justeringer av de korridorer som nå er på kartet. Samt å se på mulige hybridløsninger av korridorene.
GG ble også invitert og oppfordret til å ha en dialog med Nye Veier/Rambøl ut over i planprosessen, også utenom de formelle milepælene og frister som er for deltakelse og medvirkning.
Selv om møtet var positivt er dette ikke det samme som GG vinner fram, og vi får en løsning som skåner Galterud.
Det som nå blir viktig er at vi jobber seriøst, målretta og faglig begrunner det det vi fronter. Styret vil etter beste evne forsøke å gjøre dette.
Vårt mål er å skåne Galterud for de mest negative direkte og indirekte virkningene av en ny E16.
Med vennlig styret i
Galterud grenderåd

Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*