Forslag til ny trasseløsning for E16

Galterud grenderåd har arbeidet for at eksisterende E16 skal brukes fra Kongsvinger til Slomarka. Vi mener det er helt forkastelig at en ny fire felts motorvei ikke bruke. Samtidig registrerer vi at Nye Veier har et klart ønske om at korridor C skal brukes. Skulle Nye Veier vinne fram med sitt forslag vil dette kunne bli dramatisk for mange på Galterud.

Selv om Nye Veier er et selvstendig frittstående selskap mener vi at eirene, staten ved samferdselsdepartementet, må gripe inn å pålegge Nye Veier å benytte den allerede bygde veien.

En ny løsning

I den kontakt som Galterud grenderåd har hatt med Nye Veier er det åpnet for å se på kombinasjonsløsninger mellom de ulike korridorene som er i plandokumentene.

Galterud grenderåd arbeider nå med et forslag som kan imøtekomme deler av Nye Veiers sterke ønske om å bygge veien i korridor C. Dette forslaget innebærer at E16 benyttes fra Kongsvinger til Slomarka. Ved Slomarka føres E16 over Glomma og i retning av den foreslåtte korridor C. Se bilde under.

Trafikk gjennom Kongsvinger

I forslaget fra grenderådet er det også lagt inn en løsning for E16 / Rv2 gjennom Kongsvinger. Forslaget er at det bygges en tunell fra Rasta som kommer ut ved vekta på E16 ved Sesselrud (se Fig 2).

Omlegging av Rv24 ved Korsmo

Det er også foreslått en omlegging av Rv24 ved Korsmo. Dette innebærer en nye bru over Oppstadåa. Veien føres så inn på eksisterende E16 nedenfor Solbakken og opp til Slomarka hvor RV24 kobles på den nye E16.

 

Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*