OMKAMP OM BOMPENGEORDNINEG PÅ FV 175

Viken fylkeskommune varsler omkamp om bompengeordningen på Fv 175.

Viken fylkeskommune ønsker nå omkamp om fribrikkeordningen på Fv 175 og ordningen med halv takst i bommen på side- lokalveiene på Siva og Fulu.  

Galterud grenderåd kjempet i sommer for at beboerne på Galterud skulle fortsette å ha fribrikke i bommen på Fv 175. Etter iherdig arbeid inn mot stortingets- og lokalpolitikere vant grenderådet fram. Regjeringen snudde, og 15. juni fattet stortinget et anmodningsvedtak som innebar at beboerne på Galterud fortsatt skulle ha fribrikke, og ordningen med halv pris skulle videreføres.

Dette likte ikke Viken fylkeskommune, og 12. november krevde fylkeskommunen at stortingets avgjørelse ble omgjort. Hvis ikke dette blir gjort ber fylkeskommunen om at Staten overtar fylkeskommunens garantiansvar for E16.

Under kan du lese hele vedtaket til fylkeskommunen. Saken omhandler også fylkeskommunens avgjørelse om trasse F for nye E16.

  1. Viken fylkeskommune er bekymret for økonomien i prosjektet E16 Kongsvinger -Slomarka og støtter ikke Stortingets anmodningsvedtak nr. 704 av 15. juni 2020. Viken fylkeskommune ber om at vedtak fra tidligere Akershus og Hedmark fylkeskommuner blir hensyntatt.
  2. Viken ber Staten sikre at overføringen av utbyggingen av E16 til Nye Veier AS ikke påfører Viken økt risiko eller kostnader.
  3. Viken fylkeskommune ber om at Staten overtar garantiansvaret for E16 Kongsvingervegen AS dersom regjeringen legger til grunn prinsippene i anmodningsvedtaket.
  4. Fylkesrådet mener korridor F mellom Nybakk og Slomarka er et alternativ som må vurderes videre. Korridor F gjenbruker eksisterende vei mellom E6 og Nybakk, samt mellom Slomarka og Kongsvinger. I det videre utredningsarbeidet forutsetter fylkesrådet at de tidligere planene for ny veg mellom Nybakk og Slomarka blir videre optimalisert og utredet som et reelt alternativ. Disse planene gir minst inngrep og utnytter allerede gjennomførte investeringer.

Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*